සිසිර : (+94)777 400 860

සුරක්ෂිත වන්දනා ගමනක් සංවිධානය කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න.

www.kebeleththa.com/0777400860

Publish Date : November 9, 2018

07777400860 සුව පහසු සහ ආරක්ෂා කාරී ගමනක් සංවිධානය කරගැනීම සදහා එක් වන්න අප සමග…. ඔබ සිතින් කනස්සල්ලෙන්ද සිටින්නේ ඔබගේ ආරක්ෂිත වන්දනා ගමන පිළිබදව..? ඇත්තටම මේ වන්දනා ගමන හරිම දුෂ්කර ගමනක්.සාමාන්‍ය වාහනයකින් මේ ගමන යන්න බෑ.මාර්ගය එරෙන සුලුයි.මේ සදහා හොදම වහනය ට්‍රැක්ටරයයි.මේ ගමන කැළේ මැදින් පැය ගණනක් යා යුතු ගමනක්.අලි,කොට්,වලසුන් හරහා යා යුතුයි.නමුත් මෙම සැදැවත් ගමන යන කිසි

Kebiliththa.com

Publish Date : August 27, 2018

Your Number 1 choice to visit Visit Kebiliththa Devalaya with Sisira Kumara tours 0777400860 at affordable rates with maximum security and trust for a happy pilgrimage tour.

About Kebiliththa Devalaya

Publish Date : July 7, 2018

The story is that the God Kataragama had met his future wife Walli amma on a rainy day near a tamarind tree at this place which is also called Siyambalawa Devalaya or Kebiliththa Devalaya People at Kotiyagala respect this place very strongly and they are even scared to deal with this place.Everyone must be refrained

Miracle of Kebiliththa Devalaya – හාස්කම්

Publish Date : July 5, 2018

පසුගිය දිනක ආණ්ඩුවට සම්බන්‍ධ ඇමතිවරයෙක් කොටියාගල පැත්තෙන් මහකැබිලිත්ත දේවාලයට යන්නට සිය සහචරයන් සමග පැමිණියේය. වාහන කිහිපයකින් පැමිණි මේ ඇමතිවරයාගේ ආරක්‍ෂක නිලධාරින් සහ ඔහුගේ අතවැසියන් යැයි සිතිය හැකි පිරිස හැසුරුනේ නගරයේ දී හැසිරෙන ආකාරයටමය. මහ වනාන්තරය මැද කිලෝමීටර් තිහකට වැඩි දුරක් ගිය පසු හමුවන මහ කැබිලිත්ත සියඹලා දේවාලයට ගොඩවිය යුත්තේ කුඹුක්කන් ඔය එගොඩ වීමෙනි. එසේ එගොඩ

Kebiliththa devala – මහ සියඹලාව දේවාලය

Publish Date : July 5, 2018

රුහුණු කතරගම දෙවියන්ගේ පිහිටි ප‍්‍රාර්ථනාකර ගැනීමට කතරගම දේවාලයට එන බැතිමතුන් ඇති හැකි අය කතරගම දෙවියන් පිදීම සඳහා යන තවත් අනුහස් ඇති ස්ථානයක් යාල වනෝද්‍යානේ පිහිටා තිබේ. ඒ සියඹලාව හෙවත් කැබිලිත්ත දේවාලයයි. දෙවියන්ගේ කැලය ලෙස අතීතයේ ජනයා හැඳින්වූ මෙම ඓතිහාසික භූමිය පිහිටා ඇත්තේ යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් අංක තුන කලාපයේය. ‘‘මුහුණු සයකි අත් දොළහක් මයුරාපිට වාහනේ’’

මෙි ඉන්නේ කැබිලිත්ත දේවාලෙ මහා සියබලාව ලග

කැබිලිත්ත දේවාලය – එතිමලේවැව

To Kebiliththa from Athimale

Skip to toolbar